pengertian istilah dalam berbagai ilmu

Tuesday, May 3, 2016

pengertian faktor pengikatan (binding factor)

pengertian faktor pengikatan (binding factor) adalah faktor protein yang diperlukan untuk melekatkan amiinoasil-tRNA pada ribosom.

Sumber: Rifa'i, Mien.A.  Kamus biologi/penyusun akhir Mien A.rifai cetakan ke-4, Jakarta Balai Pustaka, 2004 halaman 121


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : pengertian faktor pengikatan (binding factor)