pengertian istilah dalam berbagai ilmu

Monday, May 2, 2016

Pengertan faktor hujan (rain factor)

Pengertan faktor hujan (rain factor) adalah ukuran kelembapan yang dinyatakan sebagai nisbah rata-rata curah hujan tahunan terhadap rata-rata suhu tahunan.

Sumber: Rifa'i, Mien.A.  Kamus biologi/penyusun akhir Mien A.rifai cetakan ke-4, Jakarta Balai Pustaka, 2004 halaman 120

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Pengertan faktor hujan (rain factor)