pengertian istilah dalam berbagai ilmu

Friday, June 3, 2016

Pengertian floem lampiran (included phloem)

Pengertian floem lampiran (included phloem) adalah floem sekunder yang terdapat pada xilem sekunder yang menggantikan floem interxilem, terdapat pada dikotil tertentu. 

Sumber: Rifa'i, Mien.A.  Kamus biologi/penyusun akhir Mien A.rifai cetakan ke-4, Jakarta Balai Pustaka, 2004 halaman 130


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Pengertian floem lampiran (included phloem)