pengertian istilah dalam berbagai ilmu

Saturday, August 20, 2016

Pengertian Gamet obligate (obligate gamete)

Pengertian Gamet obligate (obligate gamete) adalah gamet yang tidak dapat berkembang secara partenogenesis.

Sumber: Rifa'i, Mien.A.  Kamus biologi/penyusun akhir Mien A.rifai cetakan ke-4, Jakarta Balai Pustaka, 2004 halaman 136

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Pengertian Gamet obligate (obligate gamete)