pengertian istilah dalam berbagai ilmu

Tuesday, July 26, 2016

pengertian fuko-xantin (fucoxanthin)

pengertian fuko-xantin (fucoxanthin) adalah xantofil yang terdapat pada ganggang Phaeophyceae yang mampu menyerap cahaya lebih baik daripada klorofilnya untuk kemudian meneruskan energi yang diambilnya kepada klorofil.

Sumber: Rifa'i, Mien.A.  Kamus biologi/penyusun akhir Mien A.rifai cetakan ke-4, Jakarta Balai Pustaka, 2004 halaman 134

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : pengertian fuko-xantin (fucoxanthin)