pengertian istilah dalam berbagai ilmu

Thursday, June 9, 2016

Pengertian fosfagen (phosphagen)


Pengertian fosfagen (phosphagen) adalah garam-garam fosfat darikeratin atau arginin yang dapat melepaskan dan mengikat fosfat: memegang peranan penting dalam penyediaan fosfat berenergi tinggi untuk ATP pada otot-otot yang sedang bekerja.

Sumber: Rifa'i, Mien.A.  Kamus biologi/penyusun akhir Mien A.rifai cetakan ke-4, Jakarta Balai Pustaka, 2004 halaman 131Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Pengertian fosfagen (phosphagen)