pengertian istilah dalam berbagai ilmu

Friday, May 13, 2016

pengertian feromon jejak (trail pheromone)

pengertian feromon jejak (trail pheromone) adalah substansi kimi diletakkan sebagai jejak oleh suatu individu dan diikuti oleh individu lain jenis yang sama.

Sumber: Rifa'i, Mien.A.  Kamus biologi/penyusun akhir Mien A.rifai cetakan ke-4, Jakarta Balai Pustaka, 2004 halaman 125

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : pengertian feromon jejak (trail pheromone)