pengertian istilah dalam berbagai ilmu

Tuesday, May 3, 2016

pengertian faktor sejarah (historical factor)

pengertian faktor sejarah (historical factor) adalah faktor luar yang berhubungan dengan sejarah daripada lapangan tempat suatu masyarakat tumbuhan terdapat.

Sumber: Rifa'i, Mien.A.  Kamus biologi/penyusun akhir Mien A.rifai cetakan ke-4, Jakarta Balai Pustaka, 2004 halaman 121


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : pengertian faktor sejarah (historical factor)