pengertian istilah dalam berbagai ilmu

Wednesday, April 20, 2016

pengertian etogram (ethogram)

pengertian etogram (ethogram) adalah senarai atau pertelaan pola perilaku suatu jenis, khususnya perilaku individu atau interaksi antarpasangan.

Sumber: Rifa'i, Mien.A.  Kamus biologi/penyusun akhir Mien A.rifai cetakan ke-4, Jakarta Balai Pustaka, 2004 halaman 114

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : pengertian etogram (ethogram)